x
Unesite vašu trenutnu lokaciju ili lokaciju od koje želite da računate razdaljinu do vinarija. Pomeranjem pointera mišem možete precizno podesiti vašu lokaciju.
A B C E F G K L M O P R S T V

Vinski rečnik

Specijalna vina
Specijalna vina, kao što sam naziv kaže, se dobijaju specijalnim načinom prerade grožđa, soka grožđa, ali i vina sa ili bez naknadnih...
Detaljnije...
Arhivska vina
Arhivska vina su ona vina koja se u podrumskim uslovima drže duže od vremena potrebnog za njihovo optimalno vrenje, ali najmanje pet godina od...
Detaljnije...
Predikatna vina
Predikatna vina su ona koja u određenim godinama u posebnim uslovima sazrevanja, načina berbe i dalje prerade daju posebna kvalitativna...
Detaljnije...
Vrhunska vina sa oznakom kontrolisanog porekla
Vrhunska vina sa oznakom kontrolisanog porekla su vina proizvedena od jedne sorte ili više sorti grožđa koje potiču iz jednog ili...
Detaljnije...
Kvalitetna vina sa oznakom kontrolisanog porekla
Kvalitetna vina sa oznakom kontrolisanog porekla su vina proizvedena od jedne sorte ili više sorti grožđa koja potiču iz jedne vinske...
Detaljnije...
Stona vina sa oznakom kontrolisanog porekla
Stona vina sa oznakom kontrolisanog porekla su vina proizvedena od jedne sorte ili više sorti grožđa iz jedne vinske regije.
Detaljnije...