x
Unesite vašu trenutnu lokaciju ili lokaciju od koje želite da računate razdaljinu do vinarija. Pomeranjem pointera mišem možete precizno podesiti vašu lokaciju.

Vinogradarski rejoni Srbije

Po najnovijoj rejonizaciji, koju je sprovelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštitne životne sredine Republike Srbije, vinogradarski rejoni Srbije podeljeni su u 22 rejona. 

Pred vama je mapa Srbije sa ucrtanim vinogradarskim rejonima na kojoj možete videti gde se koji rejon nalazi i šta obuhvata.

Ako želite da odštampate poster, fajl za štampu u A3 formatu možete besplatno preuzeti sa strane  Mapa vinogradarskih rejona Srbije

 

Vinogradarski rejoni srbije